28 lat doświadczenia!
W projektowaniu i produkcji uziemiaczy przenośnych oraz innego sprzętu zapewniającego bezpieczną pracę w elektroenergetyce.

Produkujemy

Uziemiacze przenośne przeznaczone są do zabezpieczenia miejsca pracy na remontowanych elektroenergetycznych odcinkach instalacji, poprzez ich uziemienie. Instalowany tymczasowo uziemiacz wyrównuje potencjały i zapewnia dla odłączonych lub odizolowanych części instalacji kontrolowany przepływ prądu zwarciowego przez określony czas i zapobiega wzrostowi napięcia w obwodzie uziemionym.  Chroni to użytkownika przed skutkami przypadkowego, niezamierzonego włączenia tej instalacji pod napięcie. Asortyment produkowanych obecnie uziemiaczy jest bardzo szeroki. Ze względu na zastosowanie  są uziemiacze ogólnego przeznaczenia i specjalnego zastosowania. Ze względu na ilość zacisków: jedno- i wielozaciskowe. Głównymi elementami uziemiacza są:

 • zacisk uziomowy,
 • zaciski fazowe,
 • przewód uziomowy i ewentualnie,
 • przewody zwierające,
 • złącze środkowe w uziemiaczach wielozaciskowych równoległych.

Kompletujemy

Wyposażenie stacji rozdzielni itp. w elektroenergetyczny sprzęt ochronny, BHP i PPOŻ:

 • uziemiacze przenośne różnych typów,
 • uniwersalne drążki izolacyjne,
 • zaczepy manewrowe i końcówki do zakładania uziemiaczy,
 • wskaźniki napięcia,
 • uzgadniacze faz,
 • pomosty izolacyjne,
 • rękawice i obuwie elektroizolacyjne,
 • dywaniki i chodniki elektroizolacyjne,
 • ogrodzenia przenośne,
 • haki ewakuacyjne,
 • gaśnice i koce PPOŻ oraz znaki i instrukcje BHP.

Posiadamy certyfikat PN-EN ISO 9001:2009

Zakres certyfikacji:
Uziemiacze przenośne i inny osprzęt wysokiej jakości produkowany zgodnie z normami: PN-EN 61230:2011 i PN-EN 61138:2009, handel atestowanym elektroenergetycznym sprzętem ochronnym oraz BHP i przeciwpożarowym.

Projekty UE

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „BIALIMEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr GRANT/148 zawartej dnia 26.04.2018 r. z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku przy ul. Starobojarskiej 15, uzyskało GRANTY NA BADANIA I INNOWACJE.

Jest to projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich i realizowany przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2.2 Bon na usługi badawcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
Przedsięwzięcie ma na celu wprowadzenie na rynek ulepszonych i nowych produktów.

Wysokości grantu: 90 240,00 zł.

Wysokość przedsięwzięcia: 138 744,00 zł.