PPH „BIALIMEX” Spółka z o.o.

Zajmuje się projektowaniem i produkcją uziemiaczy
przenośnych oraz innego sprzętu zapewniającego bezpieczną pracę w elektroenergetyce.
Ponadto kompletujemy wyposażenia stacji transformatorowych, rozdzielni itp w elektroenergtyczny sprzęt ochronny BHP i przeciwpożarowy.

Ponad 1000 zadowalonych klientów !