Nasza oferta

Uziemiacze przenośne

Uziemiacze przenośne przeznaczone są do zabezpieczenia miejsca pracy na remontowanych elektroenergetycznych odcinkach instalacji, poprzez ich uziemienie. Instalowany tymczasowo uziemiacz wyrównuje potencjały i zapewnia dla odłączonych lub odizolowanych części instalacji kontrolowany przepływ prądu zwarciowego przez określony czas i zapobiega wzrostowi napięcia w obwodzie uziemionym. Chroni to użytkownika przed skutkami przypadkowego, niezamierzonego włączenia tej instalacji pod napięcie.
Asortyment produkowanych obecnie uziemiaczy jest bardzo szeroki. Ze względu na zastosowanie są uziemiacze ogólnego przeznaczenia i specjalnego zastosowania. Ze względu na ilość zacisków: jedno- i wielozaciskowe.
Głównymi elementami uziemiacza są:

 • zacisk uziomowy,
 • zaciski fazowe,
 • przewód uziomowy i ewentualnie – przewody zwierające,
 • złącze środkowe w uziemiaczach wielozaciskowych równoległych.

Zaciski uziomowe

W poniższym zestawieniu podano rodzaje produkowanych zacisków uziomowych z określeniem ich typu, własności i zakresu zastosowania.

LP. Typ Zacisku Maksymalny jednosekundowy prąd Masa (kg) Rodzaj tworzywa korpusu zacisku Zakres zastosowania
 1. ZU/13  13kA 0,35 AK 11 Na szyny płaskie i bednarkę o grubości do 19mm
 2. ZU/31,5 31,5kA 0,89 AK 11 Na szyny płaskie i bednarkę o grubości do 30mm
 3. ZB-25 6,5kA 0,17 MO 58 Na szyny płaskie i bednarkę o grubości do 32mm
 4. ZB-35 9kA 0,17 MO 58 Na szyny płaskie i bednarkę o grubości do 32mm
 5. ZB-50 13kA 0,17 MO 58 Na szyny płaskie i bednarkę o grubości do 42mm
 6. ZB-70  18,5kA  0,26 MO 58 Na szyny płaskie i bednarkę o grubości do 50mm
 7. ZU-K25 31,5kA 0,80 MO 58 Do przyłącza typu kula, sworzeń itp. oraz szynę płaską i przewód okrągły o grubości do 28mm
 8. ZU-SZ 9kA 0,56 Stal ocynkowana Na szynę jezdną trakcji kopalnianej

UWAGA Zaciski ZU/13 i ZU/31,5 spełniają analogiczne funkcje jak zaciski uziomowe stosowane w uziemiaczach innych producentów (m.in. Aktywizacji).

Zaciski fazowe

Poniżej przedstawiono zestawienie produkowanych w PPH ”BIALIMEX” zacisków fazowych ogólnego przeznaczenia i specjalnego zastosowania z określeniem ich typu, własności, zakresu zastosowania i sposobu zakładania na przewód lub punkt przyłączowy.

Rodzaje zacisków fazowych do uziemiaczy ogólnego zastosowania

Poz. Typ zacisku Max 1s prąd zwarcia (kA) Rodzaj tworzywa korpusu Masa (kg) Zakres zastosowania Sposób zakładania na przewód lub punkt przyłączowy
 1. ZF-2 31,5 AK11 (stop AI) 0,46 Na przewody okrągłe o średnicy do 31mm Przy użyciu drążka UDI wyposażonego w końcówkę KD-3 lub ZU
 2. ZF-2/A 31,5 AK11 0,43 Na przewody okrągłe o średnicy do 31mm Przy użyciu drążka UDI bezpośrednio – jego głowica spełnia role klucza nasadowego
 3. ZF-2/B 31,5 AK11 0,42 Na przewody okrągłe o średnicy do 31mm Końcówkę śruby zacisku zatrzaskuje się w głowicy drążka UDI na trwale – należy użyć tylu drążków ile jest zacisków
 4. ZF-3 31,5 AK11 1,01 Na przewody okrągłe  o przekroju  do 525mm2 lub średnicy do 60mm Przy użyciu drążka UDI wyposażonego w końcówkę KD-3 lub ZU
 5. ZF-3/A 31,5 AK11 1,10 Na przewody okrągłe  o przekroju  do 525mm2 lub średnicy do 60mm Przy użyciu drążka UDI wyposażonego w końcówkę KD-3 lub ZU. Dodatkowe górne ucho umożliwia założenie zacisku na przewód znajdujący się poniżej stanowiska montera
 6. ZF-3/B 31,5 AK11 0,99 Na przewody okrągłe  o przekroju  do 525mm2 lub średnicy do 60mm Końcówkę śruby zacisku zatrzaskuje się w głowicy drążka UDI na trwale – należy użyć tylu drążków ile jest zacisków
 7. PO 13 AK11 0,50 Na przewody okrągłe i szyny płaskie do 28mm Przy użyciu drążka UDI wyposażonego w końcówkę  KD-3 lub ZU
 8. PO 31,5 MO58 0,80 Na przewody okrągłe i szyny płaskie do 28mm Przy użyciu drążka UDI wyposażonego w końcówkę  KD-3 lub ZU
 9. PO/A 13 AK11 0,48 Na przewody okrągłe i szyny płaskie do 28mm Przy użyciu drążka UDI bezpośrednio – jego głowica spełnia rolę klucza nasadowego
 10. PO/A 31,5 MO58 0,80 Na przewody okrągłe i szyny płaskie do 28mm Przy użyciu drążka UDI bezpośrednio – jego głowica spełnia rolę klucza nasadowego
 11. PO/B 13 AK11 0,47 Na przewody okrągłe i szyny płaskie do 28mm Końcówkę śruby zatrzaskuje się w głowicy drążka UDI na trwale – należy użyć tylu drążków ile jest zacisków
 12. PO/B 31,5 MO58 0,80 Na przewody okrągłe i szyny płaskie do 28mm Końcówkę śruby zatrzaskuje się w głowicy drążka UDI na trwale – należy użyć tylu drążków ile jest zacisków
 13. ZF-P/13 13 AK11 0,39 Na szyny płaskie o grubości do 17mm Przy użyciu drążka UDI bezpośrednio – jego głowica spełnia rolę klucza nasadowego
 14. ZF-P/13 13 AK11 0,38 Na szyny płaskie o grubości do 17mm Końcówkę śruby zatrzaskuje się w głowicy drążka UDI na trwale – należy użyć tylu drążków ile jest zacisków
 15. ZF-P/31,5 31,5 AK11 0,93 Na szyny płaskie o grubości do 24mm Przy użyciu drążka UDI bezpośrednio – jego głowica spełnia rolę klucza nasadowego
 16. ZF-P/31,5/A 31,5 AK11 0,92 Na szyny płaskie o grubości do 24mm Końcówkę śruby zatrzaskuje się w głowicy drążka UDI na trwale – należy użyć tylu drążków ile jest zacisków
 17. ZF-K25

ZF-L20

13 AK11 0,38 Na przyłącze typu kula o średnicy 25  i 20mm oraz na przewody okrągłe  i szyny płaskie o grubości do 28 mm Przy użyciu drążka UDI bezpośrednio – jego głowica spełnia rolę klucza nasadowego
 18. ZF-K25

ZF-L20

31,5 MO58 (stop Cu) 0,78 Na przyłącze typu kula o średnicy 25  i 20mm oraz na przewody okrągłe  i szyny płaskie o grubości do 28 mm Przy użyciu drążka UDI bezpośrednio – jego głowica spełnia rolę klucza nasadowego
 19 ZF-K25/A

ZF-L20/A

13 AK11 0,38 Na przyłącze typu kula o średnicy 25  i 20mm oraz na przewody okrągłe  i szyny płaskie o grubości do 28 mm Końcówkę śruby zatrzaskuje się w głowicy drążka UDI na trwale – należy użyć tylu drążków ile jest zacisków
 20. ZF-K25/A

ZF-L20/A

31,5 MO58 (stop Cu) 0,76 Na przyłącze typu kula o średnicy 25  i 20mm oraz na przewody okrągłe  i szyny płaskie o grubości do 28 mm Końcówkę śruby zatrzaskuje się w głowicy drążka UDI na trwale – należy użyć tylu drążków ile jest zacisków

UWAGA Zaciski fazowe ZF-2 i ZF-3 (w różnych odmianach) mają analogiczne zastosowanie jak zaciski ze śrubą dociskową na przewody okrągłe innych producentów (m.in. WT-2 i WT-3 produkcji WSE „Aktywizacja”).

Rodzaje zacisków fazowych do uziemiaczy specjalnego zastosowania

Poz. Typ zacisku Max 1s prąd zwarcia (kA) Rodzaj tworzywa korpusu Masa (kg) Zakres zastosowania Sposób zakładania na przewód lub punkt przyłączowy
 21. ZF-TS/wymiar przyłącza np.: Ø10;M12 lub S24 18,5 M1E(Cu) i MO58 0,6 Do przyłącza typu: – trzpień, sworzeń, bolec od 6 do 32mm; -gwint śruby: od M6 do M30; -gwint nakrętki: od M6 do M16; -rozmiar klucza S = od 10 do 32mm Przy użyciu drążka UDI bezpośrednio – jego głowica spełnia rolę klucza nasadowego
 22. ZF-S -wymiar gwintu np. M8 18,5 MO58 0,35 Do przyłącza typu śruba- nakręcany na gwint o wymiarach M5 do M16 Przy użyciu drążka UDI bezpośrednio – jego głowica spełnia rolę klucza nasadowego
 23. GB-25/E27 4 MO58 0,15 Do gniazd bezpiecznikowych 25A z gwintem E27 Zacisk wyposażony jest w pokrętło do jego zakładania i zdejmowania
 24. GB-63/E33 4 MO58 0,17 Do gniazd bezpiecznikowych 63A z gwintem E33 Zacisk wyposażony jest w pokrętło do jego zakładania i zdejmowania
 25. GB-100 G11⁄4″ 4 MO58 0,20 Do gniazd bezpiecznikowych 100A z gwintem G11⁄4″ Zacisk wyposażony jest w pokrętło do jego zakładania i zdejmowania
 26. PBO 6,5 M1E 0,12 Do podstaw bezpiecznikowych,  Wielkości 00 Przy użyciu uchwytu bezpiecznikowego do BM-ów – najbezpieczniej chronionego UBC (nr kat.IV-1)
 27. PB2 13 M1E 0,20 Do podstaw bezpiecznikowych, wielkości: 1,2,3. Przy użyciu uchwytu bezpiecznikowego do BM-ów – najbezpieczniej chronionego UBC (nr kat.IV-1)
 28. ZF-T 13 MO58 0,82 Do szaf RSK6  na bolec Ø20 Przy użyciu drążka UDI wyposażonego w końcówkę  KD-1 lub KD-2
 29. ZB-70/ROK 13 MO58 0,30 Do pola rozdzielczego typu ROK6 Przy użyciu drążka UDI bezpośrednio – jego głowica spełnia rolę klucza nasadowego
 30. UTK 9 MO58 0,50 Do trakcji kopalnianych przy znamionowym napięciu do 1 kV Zacisk wyposażony jest w drążek izolacyjny do jego zakładania i zdejmowania

Przewody przeznaczone dla przenośnego sprzętu uziemiającego

Tabela 1

Przekrój przewodu

uziemiacza (mm)2

16 25 35 50 95 120 150
Znamionowy prąd jedno-

sekundowy Ir1  (kA)

4 6,5 9 13 18,5 25 31,5
Całka Jouli’e (A2s) 16 42 81 169 342 625 992
Prąd szczytowy Itm  (kA) 10 16,25 22,5 32,5 46,25 62,5 78,75

Zaciski uziemiacza połączone są ze sobą przewodem z linki miedzianej powleczonej giętką osłonką odpowiedniej grubości z przeźroczystego tworzywa sztucznego. Odgiętki zakładane w miejscu mocowań zabezpieczają przewód przed uszkodzeniem i penetracją wilgoci. Właściwości przewodów przeznaczonych dla przenośnego sprzętu uziemiającego określa norma PN-EN 61138:2009.
Zestawienie używanych w uziemiaczach przekrojów linek i odpowiadających im znamionowych prądów zwarcia Ir1, przy czasie znamionowym tr = 1s oraz prądów szczytowych Itm, przy znamionowym współczynniku szczytu = 2,5 – podano w tabeli 1.

Dopuszczalny prąd zwarcia Ir w funkcji czasu zwarcia tr dla różnych przekrojów przewodów uziemiaczy

UWAGA  W zakresie czasów: tr: 1s÷3s – prąd przeliczeniowy dla uziemiaczy gwarantowany, 0,1s÷1s – prąd przeliczeniowy możliwy dla niektórych wykonań uziemiaczy ogólnego przeznaczenia „U”.

Stosowane w naszej firmie rodzaje wiązek przewodów

Przekrój linki Cu[mm2] 1s prąd zwarcia [kA] UKŁAD PRZEWODÓW
JEDNOZACISKOWE WIELOZACISKOWE
RÓWNOLEGŁE SZEREGOWE
S
izolowane złącze

środkowe

T

krzyżakowe złącze środkowe

K

16 4 P P Z Z
25 6,5 P P Z Z
35 9 P P Z Z
50 13 P P Z Z
95 18,5 P P Z Z
120 25 P P Z Z
150 31,5 P P Z Z
P – podstawowe wykonanie wiązki

Z – wykonywane na specjalnie złożone zamówienie

UWAGA  W wykonaniu podstawowym linka miedziana powleczona jest przeźroczystym PCV. Na zamówienie stosujemy linki miedziane w osłonie silikonowej – należy postawić literki SI na końcu symbolu uziemiacza. W miejscach połączeń przewodów ze sobą, z zaciskami lub ze złączem środkowym zastosowano izolacyjne materiały termokurczliwe zabezpieczające przed uszkodzeniem i penetracją wilgoci – co potwierdziły badania w Instytucie Energetyki.

Tabela 2

Przewód

zwierający (m)

0,3 0,7 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6
Przewód

uziemiający (m)

1 1,5 2 3 4 5 6 8 12 16

Tabela 3

Przekrój przewodu

zwierającego

(mm2)

Minimalny przekrój

przewodu uziemiającego

(mm2)

25 16
35 16
50 25
95 35
120 50
150 50

Istnieje możliwość wykonania uziemiacza o innej dowolnej długości przewodów po uprzednim uzgodnieniu – należy to podać w symbolu uziemiacza. W sieciach nie uziemionych bezpośrednio możliwe jest zastosowanie uziemiacza przenośnego lekkiego, w którym przekrój przewodu uziemiającego jest mniejszy od przekroju przewodów zwierających. Zalecane wartości tych przekrojów podano w tabeli 3. W uziemiaczach szeregowych przewód uziemiający i przewody zwierające mocowane są bezpośrednio do zacisków.

Złącze środkowe w uziemiaczach wielozaciskowych

W uziemiaczach równoległych z dwoma lub większą ilością zacisków fazowych przewód uziemiający łączony jest z przewodami zwierającymi złączem środkowym, które w podstawowej wersji wykonane jest jako izolowane odporne na penetrację wilgoci i zapewniające elektryczną izolację zewnętrzną połączonych ze sobą linek. Ogranicza to do minimum zagrożenie związane z dotykiem złącza, jego nagrzewaniem się i możliwością powstania łuku elektrycznego.
Użytkownik jest w pełni zabezpieczony w przypadku przepływu przez uziemiacz prądu zwarciowego. Uziemiacze przenośne ze złączem środkowym krzyżakowym wykonujemy wyłącznie na specjalne zamówienie.

Torba transportowa

Każdy uziemiacz przenośny dostarczany jest w torbie transportowej o rozmiarach dostosowanych do wielkości i masy uziemiacza. Chroni ona skutecznie uziemiacz podczas jego transportu i przechowywania.

Sposób oznaczenia uziemiacza

W każdej karcie katalogowej uziemiacza przenośnego opisany jest sposób jego doboru i oznaczania wraz z podaniem przykładów oznaczeń.

Dokumenty związane

PN-EN 61230:2011 – Prace pod napięciem. Przenośny sprzęt do uziemiania lub uziemiania i zwierania.
PN-EN 61138:2009 – Przewody przeznaczone do przenośnego sprzętu uziemiającego i zwierającego.

Kompletujemy

Wyposażenie stacji rozdzielni itp. w elektroenergetyczny sprzęt ochronny, BHP i PPOŻ:

 • uziemiacze przenośne różnych typów,
 • uniwersalne drążki izolacyjne,
 • zaczepy manewrowe i końcówki do zakładania uziemiaczy,
 • wskaźniki napięcia,
 • uzgadniacze faz,
 • pomosty izolacyjne,
 • rękawice i obuwie elektroizolacyjne,
 • dywaniki i chodniki elektroizolacyjne,
 • ogrodzenia przenośne,
 • haki ewakuacyjne,
 • gaśnice i koce PPOŻ oraz znaki i instrukcje BHP.

Produkujemy

ProduktNumer karty katalogowejPobierz plik PDF
Uziemiacze przenośne jedno i wielozaciskowe na przewody okrągłe z zaciskami ZF-2I-O-ZF-2;Pobierz PDF
Uziemiacze przenośne jedno i wielozaciskowe na przewody okrągłe z zaciskami ZF-3I-O-ZF-3;Pobierz PDF
Uziemiacze przenośne jedno i wielozaciskowe na przewody okrągłe i szyny płaskieI-PO;Pobierz PDF
Uziemiacze przenośne jedno i wielozaciskowe na przewody płaskieI-P;Pobierz PDF
Uziemiacze przenośne do przyłącza typu kulaI-3-K;Pobierz PDF
Zwieracze przenośneI-Z;Pobierz PDF
Uziemiacze przenośne jedno i wielozaciskowe na trzpienie, śruby i nakrętkiI-3-TS;Pobierz PDF
Uziemiacze przenośne do podstaw bezpieczników mocyI-3-PB;Pobierz PDF
Uziemiacze przenośne do gniazd bezpiecznikowychI-3-GB;Pobierz PDF
Uziemiacze przenośne nakręcane na śrubyI-3-S;Pobierz PDF
Uziemiacze przenośne tulipanowe do przyłącza typu: trzpień, sworzeń, bolecI-3-T;Pobierz PDF
Uziemiacze przenośne dla pola rozdzielczego typu rok 6I-3-ROK;Pobierz PDF
Uszyniacze trakcyjne kopalnianeI-1-UK;Pobierz PDF
Trzpienie kulowe do uziemiaczy przenośnychIV-TK;Pobierz PDF
Końcówki drążka do zakładania uziemiaczyIV-2;IV-3;Pobierz PDF
Wieszaki do uziemiaczyIV-4;Pobierz PDF
Stojak do drążkówIV-5;Pobierz PDF
Wieszak znaków BHPIV-9;Pobierz PDF
Haczyki do wieszania znaków BHP, uchwyty do zakładania uziemiaczyIV-10;IV-UZU-1;Pobierz PDF
Przyłącza do zakładania uziomówIV-11;IV-12;IV-13;IV-14;Pobierz PDF